102-600x364

《野狼與瑪莉》故事講因一次漫畫情節先會出現嘅意外,成俊(鯰魚哥飾)被好友宅男漫畫家建禾(張睿家飾)誤殺身亡,透過死者電話,建禾先知道成俊原來一直同自己條女雅詩(連詩雅飾)有路,誤打誤撞下,佢連雅詩都殺埋。慌亂間,成俊只好求救網絡好友處理兩條鹹魚嘅方法,誰不知呢個網絡好友竟然係俾警方通緝緊嘅連環殺手,最後被迫同殺手一齊殺殺殺……原著港漫已經睇得我勁過癮,呢套電影我一定入戲撐,淨係睇連詩雅含……含乜都好,都抵啦。

原文:GAME OVER